Foreningsdemokrati

Et moderne foreningsdemokrati
Sammenlignet med hvor mange der kommer til foreningsmøder i dag, er det forholdsvis flere, der læser og lytter når tingene bliver digitale. Der er ikke kun Tordenskjolds soldater eller ‘brokrøvene' der slår til. Også andre ytrer sig. Det er ofte folk, som ikke interesserer sig for politik i forvejen, der pludselig har en mening og som også gerne bringer andre emner ind i debatten, viste undersøgelser vedr. digitalt demokrati.
En handlingsplan eller en afstemning bliver ikke mere demokratisk af at komme på en hjemmeside, men den når bredere ud, og involvere flere i debatten, og det er en klar demokratiforbedring.

Traditionelle hjemmesider er ikke nok, der skal interaktive elementer som forum og blog til. Med disse muligheder kan den enkelte bruger ytre sig, der kan debatteres i fællesskab og de politisk ansvarlige kan dels svare på spørgsmål fra brugerne, dels selv rejse væsentlige diskussioner og dels sikre at debatten har alle facetter med.