Relationsledelse

Som individer indgår vi alle i forskellige formelle og uformelle netværk og bruger relationerne omkring os, når vi har brug for personlig og faglig kontakt, dialog eller sparring.
På samme måde kan foreninger, organisationer og virksomheder bruge deres netværk af kunder, leverandører eller andre aktører, når de prøver at forbedre deres brugerkontakt og dermed deres konkurrencemæssige position på markedet.

Flere og flere danske foreninger, organisationer virksomheder bruger webfaciliteter til deres netværksarbejde, fordi internettet giver mulighed for en 24 timers brugerdialog.

Brug CONTEXO netværksweb til at udvikle og fastholde relationerne i og udenfor din forening, virksomhed eller organisation.

Hvad kan CONTEXO?
Netværkswebben bidrager med faciliteter og muligheder, der hjælper lederen til at skabe værdifulde og resultatskabende relationer. Central ledelse, tværgående styring, fælles udviklingsrum, løbende gensidig informering og kommunikation...

CONTEXO netværksweb rummer de faciliteter, som kan gøre dine relationer til en succes!

Læs mere om faciliteter her